História našej farmy nie je veľmi dlhá, ale zaujímavá. Začiatkom roka 2005 sme zakúpili prvé pozemky na smolenických lúkach, ktoré vytvorili základ pre vznikajúcu farmu na chov hovädzieho dobytka pasienkovým spôsobom.

Následne na jar 2006 sme na našu farmu importovali prvé zvieratá z Českej republiky, nakoľko sme sa rozhodli pre plemeno galloway - ktoré v tú dobu na Slovensku neexistovalo. Zároveň sme priviezli aj jalovice angus v červenej farbe ktoré tu boli tiež veľkou vzácnosťou. Na jeseň 2006 sme v Rakúsku na Svetovom kongrese zakúpili plemenného býka, ako víťaza výstavy, čím sa stádo skompletizovalo a vytvorili sa podmienky na rozmnožovanie.

V roku 2007 sa začali rodiť prvé teliatka. V roku 2009 sme importovali z Nemecka ďalšie jalovice plemena angus červenej farby. V súčastnosti hospodári farma na 44ha a počíta cca 35 zvierat.
 
           
All rights reserved for Galloway | created by Matej Chrvala © 2012