Základom nášho chovu boli jalovice šľachteného plemena galloway. Dôvod pre výber tohto plemena bol daný nenáročnosťou a možnosťou celoročného držania zvierat pod "holým nebom", čiže bez maštaľného ustajnenia.

Galloway je zrejme najstaršie v súčastnosti chované pôvodné plemeno dobytka, ktoré je zaznamenané v kronikách z dôb okupácie anglických ostrovov rímskymi vojakmi. Ku galloway sme postupne pridávali jalovice plemena angus vo farbe RED-červená.

Plemeno angus má taktiež pôvod v Škótsku a v nových podmienkach sa mu celkom darí. Všetky naše plemená sú pod neustálym veterinárnym dohľadom.

 
All rights reserved for Galloway | created by Matej Chrvala © 2012